Salvatella i Torres Gestió Patrimonial

El nostre equip de treball disposa de més de quinze anys d'experiència en el sector, a més de diversos col·laboradors externs de provada eficàcia.

La nostra activitat és l'administració de finques en propietat horitzontal, la gestió de lloguers en propietat vertical i la gestió patrimonial de béns bancaris, a més de la intermediació en compra-venda de patrimoni.

El mercat de l'administració de finques en horitzontal, actualment, està en període de canvis ja que moltes comunitats estan revisant els seus contractes de gestió i sol·liciten rebaixes en els serveis i honoraris de gestió. Per això, per a nosaltres és un bon moment per captar clients a causa que la nostra estructura és petita i podem oferir uns preus de gestió més ajustats.

Una altra àrea de treball important és la nostra relació amb una important entitat bancària . Gestionem puntualment l'administració d'actius immobiliaris d'aquesta entitat a la zona de Barcelona i àrea metropolitana. Es tracta de posar al dia aquests actius a nivell jurídic (*IBIS al dia, cèdules d'habitabilitat, pagaments de quotes d'aquestes comunitats de propietaris, etc…), i la constitució de promocions en propietat horitzontal per a la seva posterior comercialització per aquestes entitats i els seus patrimonials.

A nivell publicitari, estem anunciats en la revista *TOT de Sant Cugat (setmanal) i el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona – Lleida, ens ha aprovat el contingut d'una circular *publicitant els nostres serveis, per repartir en les finques de la zona d'influència del nostre despatx.