Salvatella i Torres Gestió Patrimonial

Salvatella & Torres

Enric Salvatella García
Administrador de Fincas Colegiado nº 6025
Avda. Diagonal 612, planta 3ª, puerta 15. 08028 Barcelona.
T. 93 611 09 11 / 650 309 287
salvatellaitorres@gmail.com